eggs team Екип

Екип

Кристина Лазарова 
Управител

инж. Цветана Бънкова
Експерт енергетика и екология

Пламен Ангелов
Експерт биоразнообразие и превантивна дейност

инж. Г. Костова
Експерт околна среда и управление на отпадъци

Вероника Гулева 
Експерт околна среда и управление на отпадъци

Димитър Манов
Експерт по устройство на територията

Йоанна Ангелова
Експерт „Финанси и анализи“