• български
  • English
eggs team Екип

Екип

Кристина Лазарова 
Управител

инж. Цветана Бънкова
Експерт енергетика и екология

Пламен Ангелов
Експерт биоразнообразие и превантивна дейност

инж. Поля Беева
Експерт околна среда и устойчиво развитие

инж. Вероника Стойкова
Експерт управление на отпадъци и рециклиране

Вероника Гулева 
Експерт околна среда и управление на отпадъци

Димитър Манов
Експерт по устройство на територията

Николай Стоянов
Експерт устойчиво развитие, координация на програми и проекти с международно финансиране

Юлиан Петков
 Експерт екология, логистика и ГИС