ЗА НАС

“ЕГГС” ЕООД предлага консултантски и инженерни услуги, насочени основно към дейности в областта на опазването на околната среда.

Непрекъснато разширяваме портфолиото си от предлаганите услуги, които включват оценки на въздействие върху околната и социалната среда на инвестиционни проекти, стратегически екологични оценки на планове и програми, одити и дю дилижънс, полеви проучвания, оценки за съвместимост с предмета и целите на защитените зони, набор, обработка и анализ на геопространствени данни в географски информационни системи (ГИС), комплексни разрешителни и други разрешителни, свързани с опазването на околната среда.

След присъединяването на България към Европейския съюз, компанията активно търси възможности за разширяване и развитие на дейността си в регионален контекст, както и в рамките на Европейската общност.

Днес фирмата предлага пълната гама от екологични консултантски и инженерни услуги за всички видове индустрии и бизнес, както и експертиза по отношение на екологични и икономически анализи за нуждите на местната и държавна администрация.

„ЕГГС“ ЕООД работи активно по проекти финансирани от международни институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Световната банка, както и проекти, финансирани по програмите на ЕС.

Компанията е изградила име на надежден и лоялен партньор сред своите клиенти от частния и публичен сектор, а служителите и ръководството й затвърждават имиджа!

eggs about За нас