Екип от специалисти, които обединяват различната си експертиза и познания, за да създадът най-добрият продукт от услуги както за публичният, така и за частният сектор в сферата на околната среда, климат, енергийна ефективност и устойчивост.

 
 

„ЕГГС“ ЕООД е фирма, специализирана в консултантската дейност в областта на опазване на околната среда.

 Свържете се с нас по телефона или по електронен път: office@eggsbg.com  /  0896 75 00 96

Поискайте оферта за консултантска дейност или просто ни задайте въпрос от нашата компетенция.

консултантска компания