• български
  • English

„ЕГГС“ ЕООД е консултантска компания в областта на опазването на околната среда.

Помагаме на клиентите си да хармонизират дейността си съобразно изискванията и стандартите за опазване на околната среда.

„ЕГГС“ ЕООД е фирма, специализирана в консултантската дейност в областта на опазване на околната среда.

 Свържете се с нас по телефона или по електронен път: office@eggsbg.com  /  0896 75 00 96

Поискайте оферта за консултантска дейност или просто ни задайте въпрос от нашата компетенция.

консултантска компания